Terminologian hallinta
Pidä terminologiasi kunnossa terminologianhallintaohjelmistomme avulla!

Terminologian hallinnan merkitys

Terminologian hallinta on olennainen osa käännösprosessia. Käyttämällä käännösohjelmaan integroitua terminologianhallintaohjelmistoa tunnistamme asiakirjassa olevat termit automaattisesti, jolloin haluttua käännöstä voi käyttää johdonmukaisesti kaikissa asiakirjoissa.

Sanasto on luettelo keskeisistä termeistä, joille on määritetty kiinteät ensisijaiset käännökset. Tämä mahdollistaa toimiala- tai yrityskohtaisen terminologian standardoidun ja johdonmukaisen käytön käännöksissä. Asiakkaan pyynnöstä riippuen voimme laatia kaksi- tai useampikielisen sanaston.

Terminologian hallinta on olennainen osa käännösprosessia

Efficient use of existing glossary for consistent translations
Olemassa oleva sanasto

Jos sinulla on jo ennestään sanasto tai luettelo erityisistä termeistä, voimme integroida sen käännösohjelmaamme. Näin termit tunnistetaan asiakirjasta automaattisesti työn aikana ja kääntäjät voivat käyttää sanaston termejä tehokkaasti, jolloin lopputuloksena on käännös, jossa on käytetty haluamaasi terminologiaa.

Create new terminology database for consistent translations
Uusien termitietokantojen rakentaminen

Jos sanastoa ei vielä ole, voimme rakentaa uutta termitietokantaa pikkuhiljaa yhdessä asiakkaan kanssa sekä sisällyttää siihen olennaiset termit ja niiden ensisijaiset käännökset. Luodut sanastot voidaan tallentaa ja niitä voidaan käyttää uudelleen tulevissa käännöstöissä. Sanasto voidaan laatia koko yritykselle tai tietylle osastolle tai tiettyyn projektiin.