Juridiset käännökset
Käännätä juridiset asiakirjasi tarkasti.


Luotettavat juridiset käännöspalvelut

Tarjoamme täsmällisiä ja luotettavia juridisia käännöspalveluita, jotka kattavat monenlaisia asiakirjoja, kuten erilaiset sopimukset, käyttöehdot, palvelusopimukset sekä lisenssit ja luvat. Juridisten käännösten on välitettävä tarkasti lähdeasiakirjan tiedot, eikä monitulkintaisuudelle saa jäädä tilaa. Juridiset asiakirjat ovat usein erittäin arkaluontoisia, ja niiden kääntäminen vaatii huomattavaa älyllistä ponnistelua.

Juridiset käännökset (sopimukset, käyttöehdot, tietosuojaselosteet, palvelusopimukset, oikeuden päätökset sekä lisenssit ja luvat)

Täsmällisiä ja luotettavia juridisia käännöspalveluita


Juridinen asiantuntemus

Juridisten tekstien lauserakenteet ja terminologia ovat usein monimutkaisia. Juridiset kääntäjämme tuntevat oikeuskielen hyvin ja heillä on vuosien kokemus oikeusalalta, joten he voivat kääntää asiakirjasi korkeat laatuvaatimukset täyttäen.

Ammattimaisen juridisen käännöksen laadunvarmistus

Laadukkaiden käännösten tarjoaminen on meille avainasemassa, ja me ymmärrämme tarkkuuden ja luotettavuuden merkityksen juridisissa käännöksissä. Olemme kehittäneet kaikkiin juridisiin käännöksiimme sovellettavat erityiset laadunvarmistusohjeet sen varmistamiseksi, että käännetyt asiakirjat täyttävät laatustandardimme ja ovat uskollisia lähdetekstille.

Tuntevat oikeuskielen hyvin ja heillä on vuosien kokemus oikeusalalta

Juridiseten asiakirjojen käännöspalvelut

Asiakirjatyypit

  • sopimukset
  • yleiset käyttöehdot
  • tietosuojaselosteet
  • yhtiöjärjestykset
  • oikeuden päätökset
  • todistukset
  • lisenssit ja luvat
  • valtakirjat


Pyydä tarjous

Mikä saa palvelumme erottumaan

Laadunvarmistus 

Käännökset käyvät läpi tietyt laadunvarmistusmenettelyt sen varmistamiseksi, että käännös täyttää laatustandardimme.

Luotettava palvelu  

Tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, sillä tärkein tavoitteemme on täydellinen asiakastyytyväisyys.

Tarkkuus

Varmistamme, että juridiset käännökset välittävät tarkasti lähdeasiakirjan tiedot eikä monitulkintaisuudelle jää tilaa.

Tarvitsetko apua käännöksen kanssa?

Keskustele asiantuntevien asiakaspäälliköidemme kanssa, jotta pääset alkuun jo tänään